Home

Corps 

Flaminea

LeuvenIn Fidelitate Honor

Corps Flaminea Leuven is een kleurdragende, academische, mensuurvechtende, traditionele studentenvereniging met levensbond-principe voor heren studenten van de KU Leuven.

OVER ONS

Het Corps werd opgericht te Leuven op 18 november 1989 door een tiental in tradities geïnteresseerde studenten uit verschillende faculteiten. Bij de oprichting werden de kleuren Pruisisch blauw, wit en Napelsgeel gekozen. Blauw en wit zijn de kleuren van de Katholieke Universiteit Leuven, het geel is de representatieve kleur voor Vlaanderen.

Het corps beoefent de mensuur, een vorm van academisch schermen. Flaminea volgt het principe van de Levensbond. Leden die hun academische vorming afronden, treden automatisch toe tot het Filisterium (oud-studentenbond met eigen bestuur) en worden Oude Heren genoemd.

Toetreden is enkel mogelijk voor mannelijke studenten die een masterdiploma beogen en die de statuten van Flaminea onderschrijven. Het Corps neemt als vereniging geen religieuze of politieke standpunten in en huldigt een verregaand tolerantieprincipe. Er waren tot op heden een tiental verschillende nationaliteiten actief.

Het Corpshuis

Het Corpshuis is het kloppende hart van het Corps. Hoewel Leuven vele studentenverenigingen telt, waarvan sommige al meer dan een eeuw oud, kan toch alleen Corps Flaminea zich de trotse eigenaar van een volledig uitgerust verenigingshuis noemen.

Het Corpshuis biedt zeven comfortabele studentenkamers. Belangrijker nog voor het Corpsleven zijn natuurlijk de authentieke bar, de salonhoek met piano, de bibliotheekhoek en bovenal de zéér ruime cantuszaal, ongetwijfeld de mooiste van gans het land.

INTERNATIONAAL

NETWERK

Corps Flaminea Leuven is verbonden aan het in 1848 opgerichte Kösener Senioren Conventsverband (KSCV), een overkoepeling van (momenteel) ca. 110 Corps in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Vlaanderen en Zwitserland. De KSCV-Corps ontmoeten mekaar jaarlijks in de Rudelsburg, een historische burcht in Bad Kösen. Het KSCV heeft dan weer zeer nauwe banden met het Weinheimer Senioren Convent (WSC), waaronder nog eens ca. 90 Corps ressorteren.

Oude Heren van alle Corps ontmoeten elkaar maandelijks in al de grootste en ook in een heleboel kleinere steden van de wereld. Het Corpsleven biedt dan ook het ideale kader om wereldwijd te netwerken. Dankzij deze internationale contacten zijn de leden van Corps Flaminea Leuven dan ook vaak te gast bij buitenlandse Corps. Evenzeer verwelkomen wij geregeld buitenlandse Corpsstudenten in ons Corpshuis.

IN DE PERS

DE STANDAARD:

'MET EEN SCHERPE DEGEN KWEEK JE KARAKTER'

Lid worden van het Corps Flaminea? Dat betekent vechten met een scherpe degen. Want zo kweek je karakter. In het mannenwereldje van het internationaal vertakte Corps zijn eeuwenoude tradities de leidraad voor een moreel verheven studentenleven. Ook Leuven heeft een eigen vereniging. 

GALERIJ