Home

Corps 

Flaminea

LeuvenIn Fidelitate Honor

Corps Flaminea Leuven is een kleurdragende, academische, mensuurvechtende, traditionele studentenvereniging met levensbond-principe voor heren studenten.

OVER ONS

Flaminea pleegt sinds 1989 traditionele studentikoziteit. Tijdens stijlvolle cantussen in onze cantuszaal, ongetwijfeld de mooiste van het land, bekwamen “Flamen” zich in eloquente redevoeringen bij menige pint, afgewisseld met een welluidend lied uit onze eigen liederbundel.

Bij Flaminea maak je vrienden voor het leven. Het levensbondprincipe is dan ook uniek : oud-studenten helpen actieve studenten bij hun studies en carrière. Plezier maken en netwerken gaan hand in hand !

Flaminea neemt geen religieuze of politieke standpunten in en huldigt een verregaand tolerantieprincipe. Men is welkom, ongeacht etnische, religieuze, politieke, nationale, … herkomst.

Flaminea is deel van een eeuwenoude corpstraditie. Daardoor kunnen enkel heren toetreden, maar als perfecte gentlemen verwelkomen we geregeld dames op een diner of party of gewoon gezellige baravond in ons corpshuis.

Het Corpshuis

Het Corpshuis is het kloppende hart van het Corps, met zeven comfortabele studentenkamers. Hoewel Leuven vele studentenverenigingen telt, waarvan sommige al meer dan een eeuw oud, kan toch alleen Corps Flaminea zich de trotse eigenaar van een volledig uitgerust verenigingshuis noemen.

Het is in het unieke corpshuis soms moeilijk kiezen : in de salons een glas champagne met een goede sigaar recht uit de humidor of een frisse pint (of meer) aan de toog ?

Hier leer je dus écht belangrijke beslissingen nemen !  In elk geval biedt de corpsbar een gezellige vrijhaven voor waarlijk vrije gedachten en stijlvolle decadentie.

INTERNATIONAAL

NETWERK

Flaminea is lid van het in 1848 opgerichte Kösener Senioren Conventsverband (KSCV), een overkoepeling van 115 corps in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Vlaanderen en Zwitserland. De KSCV-corps ontmoeten mekaar jaarlijks in de Rudelsburg, een historische burcht in Bad Kösen. Het KSCV heeft dan weer zeer

nauwe banden met het Weinheimer Senioren Convent (WSC), waaronder nog eens 60 corps ressorteren.

Oud-studenten van KSCV en WSC ontmoeten elkaar maandelijks in al de grootste en een heleboel kleinere steden van de wereld. Het corpsleven biedt dan ook het ideale kader om wereldwijd te netwerken. Dankzij deze internationale contacten zijn de leden van Flaminea vaak te gast bij buitenlandse corps. Evenzeer verwelkomen wij geregeld buitenlandse corpsstudenten in ons corpshuis.

IN DE PERS

DE STANDAARD:

'MET EEN SCHERPE DEGEN KWEEK JE KARAKTER'

Lid worden van het Corps Flaminea? Dat betekent vechten met een scherpe degen. Want zo kweek je karakter. In het mannenwereldje van het internationaal vertakte Corps zijn eeuwenoude tradities de leidraad voor een moreel verheven studentenleven. Ook Leuven heeft een eigen vereniging. 

GALERIJ