Niet ingelogd

kalender

Kleurdragend

Door het dragen van eeuwenoude studentikoze attributen in de kleuren van hun eigen vereniging geven corpsstudenten uitdrukking aan hun corpsstudentikoze identiteit. Corps Flaminea Leuven voert de kleuren Pruissisch blauw, wit en Napels geel. Je vindt onze corpskleuren vóór alles terug in het door onze corpscommilitones over de rechterschouder gedragen lint (onze schachten dragen een blauw-wit-blauw lint over de rechterschouder), bijeengehouden door een bandknop. Daarnaast keren onze corpskleuren ook nog terug in tal van andere voorwerpen zoals wapenschild, pet, zipfel, degenkorf, vlag, pekesche, kneipjacke, etc.

Academisch

Niet in elke studentenvereniging staat studeren centraal, maar bij Corps Flaminea wel! Corps Flaminea aanvaardt enkel studenten die minstens een academische mastergraad beogen. Bovendien worden zekere studieresultaten vereist om bepaalde functies in het Corps op te mogen nemen. Bij Corps Flaminea zijn studenten van alle faculteiten welkom. De oud-studenten van Corps Flaminea engageren zich om de actieve studenten in hun studie met raad en daad bij te staan. Door de eigen studiegeest binnen Corps Flaminea tellen we merkelijk minder afvallers dan het universitair gemiddelde. Wie zijn studie toch niet succesvol weet af te ronden, dient Corps Flaminea te verlaten…

Vechtend

De Commilitones van Corps Flaminea bekwamen zich in de aloude studentenschermkunst : de Mensur. Deze vindt haar oorsprong daarin dat studenten in de middeleeuwen van universiteit naar universiteit trokken, hetgeen zeker niet steeds even risicoloos bleek. Daarom verwierven ze het recht een wapen te dragen en zich te leren verdedigen. In de loop der tijden evolueerde deze schermdiscipline van een pure verdedigingstechniek tot een manier om eergeschillen te regelen. Er wordt regelmatig geoefend, pauken genoemd, en soms komt er zelfs een professionele vechtmeester ten corpshuize intensief les geven. Bij het contrapauken dragen de commilitones voldoende beschermende kledij, zodat er geen verwondingen kunnen vallen.

Om volwaardig toegelaten te worden tot Corps Flaminea moet een kandidaat-lid, de schacht, minstens één keer een scherpe partie vechten. Hoewel ernstige kwetsuren volledig zijn uitgesloten dankzij beschermende kledij, kan niet steeds worden vermeden dat er al eens een schrammetje valt en dus ook… een druppeltje bloed vloeit…

Traditioneel

Het Corps is de oudste vorm van alle vandaag nog steeds bestaande studentenverenigingen (het oudste Corps werd gesticht in 1789). Als jong Corps sluit Flaminea, gesticht in 1989, respectvol aan bij deze zeer rijke traditie en houden wij graag de oude geplogendheden in ere. Corps Flaminea biedt dan ook als enige studenten-vereniging in gans Vlaanderen het ware origineel. Deze zin voor traditie belet ons evenwel niet om als bewuste jongens van onze tijd in het moderne heden te staan, misschien wel juist integendeel… Onze zin voor traditionalisme heeft onder meer tot gevolg dat Corps Flaminea een uiterst stijlvol studentenleven pleegt. Tijdens cantussen dragen de Corpsstudenten een pak dan wel kneipjacke, hetgeen evenwel zeer exuberante avonden niet in de weg staat.

Door het vasthouden aan de oude tradities kunnen dames het Corps niet toetreden (bij het ontstaan der Corpsidee studeerden er immers nog geen dames aan de universiteit). Zij zijn evenwel vaak graaggeziene gasten ten Corpshuize.

Ons traditionalisme brengt er ons logischerwijze ook toe om moderne gastheren te vormen. Zo genieten elke week de Flamineae ten Corpshuize van een diner, waarop ook wel eens damesverenigingen worden uitgenodigd. Die weigeren nooit en laten zich steevast graag verwennen, zowel door het culinaire aanbod als door ons onderhoudende gezelschap.

Levensbond

Wanneer een Corpsstudent afstudeert, treedt hij toe tot de oudstudentenvereniging, het filisterium. De Oude Heer (OH) ondersteunt het actieve Corps niet alleen financieel, doch bovendien helpt hij, indien gewenst, de actieve studenten bij hun studies. Natuurlijk bieden onze succesvolle Oude Heren, tezamen met die van ca. 200 andere Corps overal ter wereld, een uiterst interessant en zelfs internationaal netwerk, die de carrièrekansen van de Corpsstudent slechts ten goede kan komen. Vanzelfsprekend kunnen actieven ook steeds bij hun Oude Heren terecht voor leuke stageplaatsen en andere professionele hulp. De Oude Heer geniet op zijn beurt van een blijvende thuisbasis aan zijn alma mater, waar hij steeds een gezellige activiteit kan blijven meepikken. De Corpsstudenten bezoeken geregeld eens een Oude Heer, die hen graag ontvangt met een lekker drankje en een goede sigaar. Op de belangrijke momenten des levens getuigt het Corps door zijn aanwezigheid van het uitgesproken Corpsengagement.

Internationaal

Corps Flaminea Leuven is verbonden aan het in 1848 opgerichte Kösener Senioren VerbandsKonvent (KSCV), een overkoepeling van (momenteel) ca. 110 Corps in Duitsland, Groot-Britannië, Litouwen, Oostenrijk, de Verenigde Staten, Vlaanderen en Zwitserland. De KSCV-Corps ontmoeten mekaar jaarlijks in de Rudelsburg, een historische burcht in Bad Kösen, helemaal gerestaureerd op kosten van het KSCV zelf. Het KSCV heeft dan weer zeer nauwe banden met het Weinheimer Senioren Convent (WSC), waaronder nog eens ca. 90 Corps ressorteren. Bovendien ontmoeten Oude Heren van alle Corps mekaar maandelijks in al de grootste en ook in een heleboel kleinere steden van de wereld (o.m. ook in Brussel). Het Corpsleven biedt dan ook het ideale kader om wereldwijd te netwerken.

Studenten, die in het buitenland willen studeren, zoals met het Erasmus-programma, genieten via het Corpsleven dan weer van uitzonderlijke en geprivilegieerde contacten. Ze kunnen er zéér goedkoop wonen in prachtige Corpshuizen, vaak echte kastelen. Ze kunnen er evenzeer profiteren van de lokale hoogwaardige relaties: het is niet ongebruikelijk dat een Corps ook professoren onder zijn Oude Heren telt…

Dankzij deze internationale contacten zijn de leden van Corps Flaminea Leuven dan ook vaak te gast bij buitenlandse Corps. Evenzeer verwelkomen wij geregeld buitenlandse Corpsstudenten in ons Corpshuis.